• Effekt av lagringstemperatur på kvalitet hos eplesorten 'Discovery' 

      Stuestøl, Aud Ingeborg (Master thesis, 2014-02-11)
      Tilgangen på norske epler er begrenset til noen måneder etter høsting. For å forlenge eplesesongen må eplene høstes på riktig tidspunkt ut fra forventet lagringstid, og lagres under riktige forhold slik at god kvalitet ...