• DNA-markør identifiserer mellomeuropeiske granprovenienser 

   Skrøppa, Tore; Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein (Journal article, 2004)
  • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

   Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Journal article, 2005)
   Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
  • Granplanter har hukommelse 

   Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Journal article, 2003)
   Grana har den nyttige egenskapen at avkommet «husker» temperaturforholdene moren opplevde da frøet ble dannet. Dette preger avkommet slik at herding om høsten og avherding om våren justeres etter hvor varmt det var under ...
  • Tømmerimport og innføring av insekter 

   Økland, Bjørn; Kvamme, Torstein; Thunes, Karl H (Journal article, 2004)
  • Utmarksressurser og inntektsmuligheter 

   Vennesland, Birger; Lunnan, Anders (Journal article, 2003)