• Livsløpsanalyser (LCA) 

      Dramstad, Wenche; Timmermann, Volkmar; Gobakken, Lone Ross; Lange, Holger; Dibdiakova, Janka (Journal article, 2015)
      Livsløpsanalyser (LCA) er analyser der man tar hele produktets livsløp med i vurderingen. Metodikken ble opprinnelig utviklet for å vurdere ulike embalasjeprodukter, men er nå videreutviklet for å kunne brukes i svært mange ...