• Boligpreferanser og målgrupper i eiendomsutvikling 

      Waage, Camilla (Master thesis, 2021)
      Masteroppgaven er en studie som skal sammenligne antagelser mot faktiske kjøpere ved eiendomsutvikling. Hensikten med studiet er å undersøke hvordan en stor eiendomsutvikler samsvarer antagelser i fasene akkvisisjon, ...