• Hvordan gjøre tareindustrien mer konkurransedyktig? 

      Søndenaa, Herman (Master thesis, 2018)
      Denne studien tar for seg potensialet som ligger i å industrialisere kultiveringen av makroalger i Norge, som en bærekraftig og lønnsom næring. Målet med denne studien er todelt. Studien vil se på den nyeste kunnskapen om ...