• Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst 

   Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schalbach, Martin; Hanssen, Linda (NILU OR (NILU Oppdragsrapport);, Research report, 2014)
   I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, ...
  • Luftforurensing på Nationaltheatret stasjon : karakterisering av svevestøv og eksponering 

   Stensrød, Halvor (Master thesis, 2020)
   Svevestøv bidrar til miljø- og helsemessige utfordringer og kobles mot blant annet respirasjons-, hjerte- og karsykdommer. Antropologisk svevestøv genereres ofte gjennom forbrenning eller mekanisk slitasje, både utendørs ...
  • Metal pollution around Norwegian industries studied by analysis of naturally growing moss samples. 2015 survey. 

   Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle (NILU rapport;, Research report, 2017)
   On request from the Norwegian Environment Agency, a survey of atmospheric deposition of heavy metals around industrial enterprises in Norway has been carried out. The participation was voluntary and 22 industries located ...
  • PAH measurements in air and moss around selected industrial sites in Norway 2015 

   Halse, Anne Karine; Uggerud, Hilde Thelle; Schlabach, Martin; Steinnes, Eiliv (NILU rapport, Research report, 2017)
   On request from the Norwegian Environment Agency a pilot study of atmospheric deposition of PAH around industrial enterprises in Norway has been carried out. The participation was voluntary and 10 industries located at 10 ...