• Resistivitet i mørtel i forbindelse med katodisk beskyttelse av betong 

      Fremmergård, Øyvind; Udenæs, Peter Benjamin Torbal (Master thesis, 2019)
      Armeringskorrosjon er ansett som den nedbrytningsmekanismen som utgjør størst fare for betong og infrastruktur. I senere tid har bruken av elektrokjemiske rehabiliteringsmetoder gradvis økt og katodisk beskyttelse (KB) er ...