• En revitallisering av Stubljan med omtanke for fortiden 

      Saastad, Anette Lunde (Master thesis, 2014-09-26)
      På Stubljan i Oslo finner vi rester etter en gammel barokkhage, en hagetype som det ikke finnes mange av her i landet. Slitasjen i anlegget er tydelig, og gjengroing er et problem. Selv om grøntanlegget på Stubljan er ikke ...