• Fullstendig gjenåpning av Gransbekken på Furuset 

      O'Loughlin, Stian Christopher (Master thesis, 2019)
      I en tid hvor store samfunnsspørsmål handler om befolkningsvekst, folkehelse, klimaendringer, og bærekraftig by- og tettstedsutvikling, er utvikling av blå og grønne strukturer et viktig grep for å imøtekomme fremtidige ...