• Momentstive limtre rammer med lange selvborende skruer 

      Pedai, Madis; Babola, Aleksander Jaroslaw (Master thesis, 2017)
      Hovedoppgaven i prosjektet har vært å arbeide videre med den tidligere opparbeidete rapporten gjennomført av Bjørnfot et al. (2015) og å teste de forskjellige løsninger i laben. Det var et ønske fra utbyggeren å benytte ...