• Selvkost vs. TDABC - i en produksjonsbedrift 

      Aaland, Kristine (Master thesis, 2015-08-03)
      Utgangspunktet for denne masteroppgaven er produktlønnsomhet og sammenligning av selvkostkalkyle og TDABC kalkyle. Fokuset vil være på om TDABC gir en mer nøyaktig fordelingen av indirekte kostnader og vurdering av ...