• Testing av LWA materialer 

   Krogstad, Tore; Jenssen, Petter D. (Research report, 1999-12-31)
   LWA (Light Weight Aggregates) materialer i fraksjonene 0.8-1.6 mm og 2-4 mm fra 8 europeiske land (Portugal, Danmark, Estland, Sverige, Finland, Spania, Tyskland, Norge) ble analysert for Mohr hardhet, synkehastighet, ...
  • Testing of light weight aggregates (LWA) materials 

   Krogstad, Tore; Jenssen, Petter D. (Research report, 1991-12-31)
   LWA materials in the size fractions 0.8-1.6 mm and 2-4 mm from 8 European counrties (Portugal, Denmark, Estonia, Sweden, Finland, Spain, Germany, Norway) were analysed for Mohr hardness, sink velocity, specific surface, ...